Dev Puja At Swoyambhu

You are currently viewing Dev Puja At Swoyambhu

Dev puja(Annaul puja) of swoyambhu Buddhacharya priest family which was postponed due to covid 19 held today.we are sharing pictures of different activities that happen today.Hope this will help to know more about this family.
कोभिद १९ को कारणले स्थगित भएको स्वयम्भू बुध्दाचार्य परिवारको देव पूजा(देवाली पूजा) आज सम्पन्न भएको छ।हामीले सो पूजाको तस्वीरहरू सेयर गरेका छौं।आशा छ तपाईंहरूले सो परिवारको बारेमा केही जानकारी प्राप्त गर्नु हुनेछ।धन्यवाद ।

Images by: Prabin Buddhacharya